Microsoft Dynamics Nav Funkcionalnosti

Upravljanje dokumentima

Funkcionalnost Linkovanja dokumenata vam omogućava da prilažete skenirane dokumente, PDF dokumente, Excel tabele, e-mail poruke ili bilo koji drugi tip datoteke uz bilo koji zapis u Dynamics NAV. Kada su dokumenti priloženi uz zapis, odgovarajući indikator ukazuje na to da postoji veza i da priloženi fajl možete otvoriti i pročitati u okviru Dynamics NAV. Linkovanje dokumenata vam dozvoljava da:

Priložite skenirane slike papirnih dokumenata kao na primer fakture, nabavne porudžbine i ugovore za odgovarajući zapis u Dynamics NAV

Priložite Excel tabele kao detaljnije pojašnjenje proknjiženih stavki, predviđanja i slično

Pronađete skenirani dokument upotrebom Dynamics NAV funkcije Pronađi

Sačuvate i pregledate sve poznate formate datoteka uključujući Adobe, AutoCAD, HTML, Office i MP3.

U ponudi svojih usluga GoPro takođe ima Document Management i Business Process Management rešenje, nezavisno od MS Dynamics NAV-a.