Microsoft Dynamics Nav Funkcionalnosti

Upravljanje finansijama

Microsoft Dynamics NAV Upravljanje finansijama pomaže preduzećima da otkriju finansijske mogućnosti i motiviše korisnike da rade više i da uče više.

Uz pomoć ažurnih informacija, možete jednostavno pogledati određenu informaciju za potrebe donošenja argumentovane odluke. Ovo rešenje je mnogo više nego računovodstveni alat.

Dynamics NAV Upravljanje finansijama vam dozvoljava da centralizujete vaše računovodstvene informacije i druge značajne podatke.

Brojne funkcionalnosti Upravljanja finansijama omogućavaju da lakše uočite trendove i rezultate u okviru vaših poslovnih aktivnosti, i da na taj način kapitalizujete uočene informacije i kreirate nove mogućnosti i prilike. Microsoft Dynamics NAV vam takođe pomaže da upravljate širokim spektrom poslovnih aktivnosti u skladu sa vašim potrebama. Funkcionalnosti mogu biti dodate kada bude potrebno da bi se pomoglo rastu obima poslovanja prema vašem individualnom tempu rasta. Dynamics NAV Upravljanje finansijama pruža vam mogućnost da se fokusirate na važnije stvari u vašem poslovanju.

Deo Glavna knjiga vam daje na raspolaganje kontni plan, naloge za knjiženje, ponavljajuće naloge knjiženja, šifre praćenja, i brojne druge funkcionalnosti.

Ugrađene šifre za praćenje beleže svaki zapis u glavnu knjigu, kao i mesto odakle je transakcija proknjižena. Ovo vam omogućava da pregledate sve stavke i pronađete originalni dokument, pregledate finansijske izveštaje, kontni plan, karticu konta GK i td.

Možete kreirati široki spektar probnih bilansa i prilagođenih finansijskih izveštaja, konsolidovati zavisna preduzeća uz pomoć organizacionog grupisanja i izveštavanja, i filtrirati bilanse po dimenzijama kao što su vremenski periodi, sektori, projekti, lokacije, proizvodne linije, grupe kupaca i slično, sve to bez potrebe korišćenja eksternih alata za izradu finansijskih izveštaja.

Integracija sa ostalim delovima sistema u realnom vremenu omogućava da:

· Finansijski izveštaji budu gotovi u minuti
· Analitika bude u ravnoteži sa glavnom knjigom
· Zatvaranje obračunskog perioda bude brzo i efikasno
· Pojedinačne stavke se mogu lako pratiti unutar sistema
· Korisnici mogu unositi i knjižiti podatke istovremeno

Svaka proknjižena stavka glavne knjige je jednostavna za praćenje i analizu unutar aplikacije. Liste stavki uključuju i informacije i o protivkontu i dimenzijama. Stavkama su takođe pridružene šifre izvora, šifre uzroka i ID korisnika, tako da je izvor stavke uvek dokumentovan i omogućava vam kompletan revizijski trag.

Finansijski izveštaji | Dimenzije | Alokacije | Budžeti | Fleksibilan kontni plan | Više valuta

One vam omogućavaju da:

· Kreirate neograničeni broj finansijskih izveštaja
· Izvezete finansijske izveštaje u Excel
· Pratite napravljene izmene i korisnika koji ih je napravio
· Posmatrate finansije dnevno, nedeljno, mesečno ili za bilo koji vremenski interval
· Kreirate negraničen broj budžeta
· Izvozite i uvozite budžete u Microsoft Excel
· Podesite neograničeni broj dimenzija i vrednosti dimenzija
· Kopirate budžete uključujući i dimenzije iz prethodnog perioda
· Kreirate neograničen broj korisnički definisanih rasporeda redova i kolona
· Pregledate informacije na ekranu uz pomoć dinamičke drill-down funkcije
· Podesite ponavljajuće alokacije
· Konsolidujete domaća i strana zavisna preduzeća
· Konsolidujete preduzeća sa različitim kontnim planom
· Konsolidujete delimična vlasništva, različite fiskalne periode i kurseve valuta
· Vodite glavnu knjigu u različitim valutama
· Upravljate stranim dobavljačima i kupcima u ino valutama
· Potraživanja i dugovanja

Aplikacije Potraživanja i Dugovanja su u potpunosti integrisane sa drugim aplikativnim područjima u okviru Microsoft Dynamics NAV. Potraživanja vam omogućavaju da:

· Pratite detaljnu listu potraživanja, uključujući njihovu starost i statistiku prodaje
· Beležite sve transakcije, prodajne fakture i odobrenja automatski u glavnu knjigu
· Beležite transakcije upotrebom naloga prodaje, terećenja i naloga izvoda
· Podesite specijalne cene i popuste za kombinacije kupaca i artikala
· Kopirate podatke iz proknjiženih i neproknjiženih naloga, otpremnica ili faktura
· Rezervišete artikle za prodaju u momentu popunjavanja prodajne porudžbine
· Knjižite prodajne naloge pojedinačno ili grupno
· Upravljate kreditnom sposobnošću kupca u jednom prozoru uključujući otvorene prodajne porudžbine, starost potraživanja i komentare
· Posmatrate statuse porudžbina po porudžbini ili po redovima porudžbine
· Upravljate isporukama u jednom prozoru prateći količine i informacije o isporuci
· Podesite neograničeni broj adresa za sve kupce
· Imate potpuni revizijski trag i sigurnosna ograničenja koja štite vas i vašu kompaniju

Dugovanja vam omogućavaju da:

· Pratite detaljnu listu dugovanja, uključujući njihovu starost i statistiku nabavke
· Beležite sve transakcije, nabavne fakture i odobrenja automatski u glavnu knjigu
· Beležite transakcije upotrebom nabavnih porudžbina i naloga plaćanja
· Podesite specijalne nabavne cene i popuste
· Kopirate podatke iz proknjiženih ili neproknjiženih porudžbina, prijemnica ili faktura
· Kreirate nabavne porudžbne manuelno ili automatski
· Evidentirate očekivane prijemnice i pratite raspoloživost zaliha
· Knjižite nabavne porudžbine pojedinačno ili grupno
· Automatski kreirate nabavne porudžbine na osnovu plana nabavke
· Povežete nabavne porudžbine sa konkretnim prodajnim porudžbinama
· Direktno isporučujete artikle iz skladišta dobavljača u skladište kupca
· Podesite neograničeni broj adresa za sve dobavljače
· Imate potpuni revizijski trag i sigurnosna ograničenja koja štite vas i vašu kompaniju

Upravljanje gotovinom omogućava efikasan način praćenja bankovnih računa, plaćanja, prenosa i dugih transakcija povezanih sa novcem. Upravljanje gotovinom vam omogućava da:

· Upravljate neograničenim brojem bankovnih računa
· Upravljate neograničenim brojem blagajni
· Ažurirate glavnu knjigu automatski kada je novčana transakcija evidentirana
· Kreirate elektronske naloge plaćanja i šaljete ih elektronski na izvršavanje
· Učitavate podatke sa dobijenih izvoda bankovnih računa

Modul Osnovna sredstva pruža vam ažuran i tačan pregled svih vaših osnovnih sredstava. Uvek ćete znati njihovu knjigovodstvenu vrednost i ukupnu amortizaciju. Možete izvršiti integraciju modula Osnovna sredstva sa drugim Microsoft Dynamics NAV modulima, kao što su Glavna knjiga i Nabavka i Dugovanja, kako biste smanjili broj grešaka u unosu i jednostavno uskladili osnovna sredstva i knjiženja. Osnovna sredstva vam omogućavaju da:

· Kreirate i održavate fleksibilnu podelu ukupne imovine
· Definišete osnovno sredstvo kao budžetirano
· Definišete osnovno sredstva kao pojedinačno ili kao deo drugog osnovnog sredstva
· Definišete neograničeni broj knjiga amortizacije za svako osnovno sredstvo
· Definišete knjige amortizacije za interni obračun amortizacije
· Integrišete knjige amortizacije za glavnom knjigom
· Definišete učestalost obračuna amortizacije (mesečno, kvartalno, godišnje)
· Kreirate stavke analitike za svaku knjigu amortizacije
· Definišete prilagođene metode obračuna amortizacije
· Pratite osigurana osnovna sredstva i premije osiguranja
· Dodelite svako osnovno sredstvo na jednu ili više polisa osiguranja
· Indeksirate iznose osiguranja
· Registrujete održavanja, servise i troškove
· Integrišete troškove održavanja sa glavnom knjigom
· Alocirate amortizaciju, dobitke/gubitke i druge vrste stavki na različite račune glavne knjige
· Alocirate amortizaciju osnovnih sredstava na razičite kombinacije dimenzija
· Reklasifikujete osnovno sredstvo ili njegov deo pomerajući ga iz jedne klasifikacije u drugu.

Microsoft Dynamics NAV Finansije podržava rad sa više valuta u svim modulima, ne samo u glavnoj knjizi. Korisnici su u mogućnosti da prikazuju glavnu knjigu, salda kupaca i dobavljača u njihovoj originalnoj valuti kao i u dodatnoj valuti za izveštavanje, sa izveštajima koji paralelno prikazuju iznose u različitim valutama za potrebe poređenja. Zato, kompanije su u mogućnosti da štampaju finansijske izveštaje u valuti tržišta na kom posluju, dok paralelno mogu te iste izveš¡taje da izrađuju i u valuti koja se koristi za potrebe izveštavanje na nivou kompanije. Rad sa više valuta omogućava vam da:

· Poslujete efikasnije sa kupcima i partnerima iz celog sveta
· Proširite svoje poslovanje na ino tržišta
· Ponudite kvalitetniju uslugu stranim kupcima i dobavljačima
· Pomognete zaposlenima u radu sa ino partnerima
· Izađete u susret poslovnim partnerima iz inostranstva
· Podržite rad sa negraničenim brojem valuta i 198 različitih jezika