FUNKCIONALNOSTI

Upravljanje poslovnim procesima

ShakeSpeare BPM omogućava jasno definisanje poslovnih procesa unutar preduzeća i njihovu realizaciju putem aplikacije. Na taj način, izbegava se fizičko kretanje dokumenata između različitih sektora kao i problemi koju su tim vezani, a korisnici koji učestvuju u procesu, uvek su obavešteni o akcijama koje na njih čekaju da budu izvedene. Kao pomoć učesnicima u procesu, pored jasnih obaveštenja unutar aplikacije, nalazi se i mogućnost obaveštavanja putem e-pošte i sms-a.

ShakeSpeare BPM modul omogućava sledeće:

-Jednostavno definisanje procesa
-Intuitivnu upotrebu procesa
-Praćenje stanja u kom se proces nalazi
-Potpunu digitalizaciju procesa
-Digitalni potpis
-Integrisanost sa DMS, PMS, Effort Tracking modulima
-Potpunu sledljivost procesa
-Učestvovanje u procesima putem Web interfejsa
-Obaveštavanje korisnika u slučaju kašnjenja u toku procesa
-Izveštavanje po korisnicima i grupama korisnika

ShakeSpeare BPM je sastavni deo ShakeSpeare aplikacije i integrisan je sa ostalim njegovim delovima kao što je upravljanje dokumentima (DMS), upravljanje projektima (PMS), nadzor nad radom (Effort tracking), rokovnik i slično.

Upotreba ShakeSpeare BPM-a doprinosi povećanju ukupne efikasnosti poslovnih procesa na sledeće načine:

-Smanjuje količinu štampanih obrazaca koji se kreću unutar organizacije
-Smanjuje gubitak finansijskih i kadrovskih resursa
-Povećava transparentnost poslovnih procesa
-Sprečava mogućnost da se obrasci u okviru procesa izgube
-Eliminiše prazne hodove u okviru procesa
-Definiše poslovne proces od početka do kraja
-Smanjuje broj koraka u okviru procesa

ShakeSpeare BPM već sada koriste sledeće vrste organizacija:

-Osiguravajuća društva
-Klinički centri
-Konsultantske kuće
-Građevinske firme
-Preduzeća
-Advokati
-Servisni centri
-Ostali oblici organizacija kojima je neophodno da omoguće svojim mobilnim agentima na terenu on-line pristup do ažurnih podataka i izvođenje procesa.