Microsoft Dynamics Nav Funkcionalnosti

Upravljanje servisom

Microsoft Dynamics NAV Servis povećava profitabilnosti kroz pružanje vrhunske usluge, zbog toga što daje tačne i ažurne informacije koje vam omogućavaju da kontrolišete troškove, organizujete raspoložive resurse u cilju visoke efikasnosti i pružite bolju uslugu. Dynamics NAV Servis predstavlja poslovno rešenje koje omogućava kompletan uvid i pomaže u organizovanju širokog spektra usluga koje pružate.

Kompletna istorija svakog artikla koji je servisiran

Ugovori sa kupcima

Zamenski artikli

Dnevni izveštaj o rasporedu servisa

Unos novih servisnih naloga

Automatsko kreiranje ponavljajućih servisnih naloga

Kreiranje ponavljajućih računa

Raspoloživost tehničkog osoblja, Sertifikacija i Zone servisa

Raspored poslova

Planiranje i raspoređivanje

Upravljanje servisnim ugovorima

Upravljanje servisnim artiklima

Upravljanje servisnim nalozima

Upravljanje servisnim cenama

Nova prilagođena polja i procesi koji su specifični za vaše poslovanje u cilju automatizacije bilo kog servisnog zadatka uz pomoć Microsoft Dynamics NAV rapidnog razvojnog okruženja i iskusnog GoPro razvojnog tima.