MS DYNAMICS NAV PO DELATNOSTIMA

Veleprodaja i distribucija

U svetu gde današnji partner može sutra postati konkurent, briga o kupcu je važnija nego ikada do sad.

Kada kupac zna da su svi vaši resursi usmereni na zadovoljenje njegovih potreba, vi postajete više nego trenutni dobavljač, vi postajete dugoročni partner.

Zahtevi:

· Efikasna služba prodaje i distribucije
· Organizovano skladište
· Smanjenje nivoa zaliha
· Povećan stepen izvršenja porudžbina kupaca

Microsoft Dynamics NAV doprinosi ubrzanju procesa u distribuciji i unapređuje upravljanje zalihama uz povećanu efikasnost aktivnosti u magacinu. Dynamics NAV vam može pomoći da steknete prednost na tržištu uz pomoć potpuno integrisanog softvera za distribuciju koji vašem poslovanju daje potpunu sliku o statusu porudžbina kupaca, nivou efikasnosti dobavljača i nivou efikasnosti isporuke dobara i izvršenja usluga.

Microsoft Dynamics NAV omogućava da:

Precizno odgovorite na pitanja koja se odnose na zalihe artikala, cenu proizvoda i datum isporuke

Smanjite troškove kroz optimizaciju nivoa zaliha

Upravljate svojim skladištem još efikasnije

Bliže sarađujete sa svojim dobavljačima.

Funkcionalnosti koje vam stoje na raspolaganju:

Obrada prodajnih porudžbina

Obrada nabavnih porudžbina

Upravljanje reklamacijama

Popis zaliha

Magacinski prenosi

Automatsko predviđanje prodaje i zahteva

Praćenje po serijskim brojevima

Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)

Sledljivost pojedinačnih isporuka: prodaja > interna manipulacija > nabavka

Logistika većeg broja magacina

Troškovi zaliha po lokacijama

Troškovi čuvanja zaliha

Praćenje zaliha po regalima

Parcijalna zaprimanja

Parcijalne isporuke i zbirno fakturisanje

Direktne isporuke (našem kupcu robu isporučuje treće lice kome mi samo prosleđujemo nalog za isporuku)

Cross-docking (mogućnost da se iz dolazeće pošiljke sa malo ili bez dodatnog rada količine prebace na odlazeću pošiljku)

Automated Data Capture System ADCS (integracija sa bar-kod čitačima)

Praćenje statusa porudžbine u bilo kom momentu