MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL (NAV) FUNKCIONALNOSTI

Zalihe i upravljanje skladištem

Upravljanje zalihama je kamen temeljac bilo koje kompanije u oblasti trgovine i proizvodnje. Raspoloživost zaliha i jasan pregled potreba i zahteva su ključni faktori koji osiguravaju normalno funkcionisanje svih međusobno povezanih poslovnih aktivnosti. Osnovna granula Zalihe u Microsoft Dynamics 365 Business Central-u (NAV-u) podržava kompanije u postizanju njihovih ciljeva – obezbediti tačne podatke o zalihama i pouzdane pokazatelje njihove raspoloživosti.

Neograničena klasifikacija artikala i informacija

Stanje zaliha u realnom vremenu

Neograničen broj lokacija (magacina)

Praćenje po serijskim brojevima

Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)

Obrada prodajnih porudžbina sa brzim pregledom istorije

Obrada nabavnih porudžbina sa brzim pregledom istorije

Obrada reklamacija

Nalozi za prenos

Periodični popisi zaliha

Fleksibilno praćenje trošenja: prosečna, FIFO, planska i FEFO (First Expired First Out)

Unakrsne reference dobavljačevih i kupčevih artikala mogućnost da se interno prepoznaju i koriste tuđe šifre artikala

Bar kodovi

Preporučeni supstituti artikala

Ključne komponente modula Upravljanje skladištem (WMS)

Ključne komponente modula Proizvodnja

Poboljšanje zadovoljstva kupaca

Brži odziv na zahteve tržišta

Upravljanje skladištem

Warehouse Management System – WMS

Uz Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) Upravljanje skladištem, vaše operacije u skladištu će biti u potpunosti integrisane sa drugim delovima vašeg poslovanja. To takođe znači da ćete postići veću kontrolu u pogledu kretanja i skladištenja zaliha, i na taj način maksimizovati efikasnost u prijemu i isporuci artikala, optimizovati upotrebu prostora i u svakom momentu znati gde se koji artikli nalaze.

Izuzetno je važno da obrada porudžbina bude brza i tačna. WMS poseduje napredne funkcionalnosti koje vam pomažu da optimizujete efikasnost u magacinu. Procesi direktnog uskladištenja i izdvajanja omogućavaju brzo rukovanje i isporuku dobara, direktno iz pozicije/regala/zone gde je artikal uskladišten. Zaposleni u magacinu će uštedeti vreme a preciznost će se povećati iz razloga što Microsoft Dynamics NAV kontroliše i upravlja aktivnostima u magacinu. Da bi se sve to podiglo na još viši nivo, ručni mobilni uređaji se mogu koristiti za izdvajanje, uskladištenje, popis zaliha, interna premeštanja u okviru magacina i još mnogo toga.