PODRŠKA

Često postavljena pitanja

Radnik je zaposlen sa nepunim radnim vremenom, tačnije radi 2 sata dnevno. Da li je moguće da program automatski izračuna proporcionalnu zaradu za ovog radnika?

Da, program automatski preračunava proporcionalnu zaradu. Porebno je na kartici radnika, na tabu Ugovori upisati Broj sati u radnom danu.

Da li je moguće kreirati naloge za plaćanje zarada tako da se ne vidi ime i prezime radnika, zbog tajnosti podataka?

Da. Ovo se podešava na kartici Podešavanje obračuna, na tabu Podrazumevane vrednosti, popuni se polje Skriveno ime zaposlenog na nalogu plaćanja.

Da li je moguće definisati osnovnu zaradu na nivou poslodavca, a na radnicima koeficijente na osnovu kojih će biti preračunata zarada?

Da. Na kartici Poslodavca se definiše iznos osnovne zarade, a na kartici radnika, na tabu Podobrazac zarada radnika se upiše odgovarajući koeficijent i čekira polje Koristi osnovnu zaradu poslodavca.

Da li je moguće definisati zaradu radnika u ino valuti po izabranom kursu?

Da. Na kartici radnika, na tabu Podobrazac zarade radnika treba upisati odgovarajuću valutu i izabrati Izvor za kurs valute Obračun zarada, a pre početka obračuna upisati kurs u delu Kurs valute za obračun.

Da li je moguće rasporediti isplatu zarade jednog zaposlenog na više bankovnih računa?

Da. Na kartici zaposlenih, u delu Bankovni računi otvori se onoliko bankovnih računa koliko je potrebno. Isplate je moguće raspodeliti procentualno ili upisati fiksni iznos koji treba da se isplati.