PAYROLL & HRM

Osobine GoPro Payroll-a

SVEOBUHVATNOST

Podržani svi načini obračuna zarada

Ugovorene zarade radnika je moguće uneti na sledeće načine:

 • mesečna zarada
 • zarada na sat
 • mesečna zarada pomnožena koeficijentom složenosti
 • zarada na sat pomnožena koeficijentom složenosti
 • sve vrste obračuna neto ili bruto
 • sve vrste obračuna u dinarima ili u bilo kojoj stranoj valuti

Podržane sve vrste primalaca:

 • zaposleni
 • novozaposleni-lice mlađe od 30 god
 • lice starije od 50 godina
 • lice starije od 45, a mlađe od 50 godina
 • lice sa invaliditetom
 • pripravnik mlađi od 30 godina
 • beneficirani staž
 • zaposleni osnivač preduzeća u svom preduzeću
 • osnivač koji nije zaposlen u svom preduzeću

Podržane vrste primanja:

Podržane su sve vrste primanja koje se mogu javiti u radnom odnosu i van njega.

 • autorski ugovori
 • ugovori o delu
 • članstva u upravnim odborima
 • primanja od dividendi i kamata
 • privremeni i povremeni poslovi
 • ugovor sa direktorom

FLEKSIBILNOST

Različiti načini obračuna i više korisnika istovremeno

 • Različiti načini obračuna, sve je parametrizovano i otvoreno.
 • Moguće je da više korisnika istovremeno rade na obračunu.
 • Moguće je istovremeno raditi na više obračuna (zarade i prevoz, zarade i refundirane naknade, refundirane naknade i prevoz). Zajednički obračun štedi vreme korisnicima, a modulu ne predstavlja problem da odvojeno tretira podatke kao da su dva obračuna u pitanju.

AUTOMATIZACIJA

U modulu je uradjena automatizacija brojnih operacija radi veće produktivnosti.

Moguće je u jednom koraku obračunati redovan rad, primanja van radnog odnosa, refundirane nakande, prevoz. Ovakav zajednički obračun štedi vreme korisnicima a programu ne predstavlja problem da odvojeno tretira podatke i štampa obrasce kao da su dva obračuna u pitanju.

Automatski se unosi broj radnih sati za radnika u zavisnosti od toga kada je zaposlen u firmi ili je napustio, tako da korisnik ne mora ručno da koriguje broj sati.

Automatski se vodi evidencija o iskorišćenom godišnjem odmoru i preostalom odmoru.

Podržana nenovčana davanja zaposlenom (korišćenje službenog auta u privatne svrhe, službeni stan, itd.) uz automatsko razdvajanje neoporezivog i oporezivog dela.

Dobrovoljno penzijsko osiguranje na teret poslodavca se automatski uzima u obzir za povećanje neoporezivog iznosa zarade.

Automatski se dopunjava zarada radniku do minimalne neto zarade, ukoliko iz nekog razloga ima unos za iznos koji je manji od minimalno propisanog.

Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu, bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada.

Automatsko kreiranje obustava za više (ili sve) radnike.

Skraćeni metod unosa obustava za masovan unos obustava od jednog kreditora.

Kroz funkcionalnost „Ponavljajuće stavke zarada“ omogućeno je da se za radnika unese stavka zarade koja će se pojavljivati u više obračuna u budućnosti. Ovakve stavke će se automatski unositi u obračune sve do datuma koji postavi korisnik.

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?