MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL (NAV)

Upotreba po delatnostima

DELATNOSTI

Veleprodaja i distribucija

U svetu gde današnji partner može sutra postati konkurent, briga o kupcu je važnija nego ikada do sad.

Kada kupac zna da su svi vaši resursi usmereni na zadovoljenje njegovih potreba, vi postajete više nego trenutni dobavljač, vi postajete dugoročni partner.

Zahtevi:

  • Efikasna služba prodaje i distribucije
  • Organizovano skladište
  • Smanjenje nivoa zaliha
  • Povećan stepen izvršenja porudžbina kupaca

Business Central (NAV) doprinosi ubrzanju procesa u distribuciji i unapređuje upravljanje zalihama uz povećanu efikasnost aktivnosti u magacinu. Business Central (NAV) vam može pomoći da steknete prednost na tržištu uz pomoć potpuno integrisanog softvera za distribuciju koji vašem poslovanju daje potpunu sliku o statusu porudžbina kupaca, nivou efikasnosti dobavljača i nivou efikasnosti isporuke dobara i izvršenja usluga.

Business Central (NAV) omogućava da:

Precizno odgovorite na pitanja koja se odnose na zalihe artikala, cenu proizvoda i datum isporuke

Smanjite troškove kroz optimizaciju nivoa zaliha

Upravljate svojim skladištem još efikasnije

Bliže sarađujete sa svojim dobavljačima

Funkcionalnosti koje vam stoje na raspolaganju:

Obrada prodajnih porudžbina

Obrada nabavnih porudžbina

Upravljanje reklamacijama

Popis zaliha

Magacinski prenosi

Automatsko predviđanje prodaje i zahteva

Praćenje po serijskim brojevima

Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)

Sledljivost pojedinačnih isporuka: prodaja > interna manipulacija > nabavka

Logistika većeg broja magacina

Troškovi zaliha po lokacijama

Troškovi čuvanja zaliha

Praćenje zaliha po regalima

Parcijalna zaprimanja

Parcijalne isporuke i zbirno fakturisanje

Direktne isporuke (našem kupcu robu isporučuje treće lice kome mi samo prosleđujemo nalog za isporuku)

Cross-docking (mogućnost da se iz dolazeće pošiljke sa malo ili bez dodatnog rada količine prebace na odlazeću pošiljku)

Automated Data Capture System ADCS (integracija sa bar-kod čitačima)

Praćenje statusa porudžbine u bilo kom momentu

DELATNOSTI

Proizvodnja

Unapredite vaše poslovanje od proizvodne hale pa do upravljanja troškovima proizvodnje.

Business Central (NAV) Proizvodnja vam može pomoći da ubrzate odziv na zahteve kupaca i da poboljšate ukupne performanse na taj načn što obezbeđuje alate uz pomoć kojih je moguće upravljanje proizvodnim procesom.

Business Central (NAV) poseduje funkcionalnosti koje su vam potrebne da biste donosili dokumentovane odluke o brojnim kritičnim pitanjima sa kojim se susrećete svaki dan. Njegova moćna MRP funkcionalnost (Material Requirements Planning) pomaže vam u odlučivanju kada je nešto potrebno proizvesti ili poručiti.

Business Central (NAV) MRP je fleksibilan i omogućava rad u regenerativnom (replaniranje) i net-change (korigovanje postojećih planova) modu. Vi definišete kritične artikle i način na koji se oni nabavljaju a MRP će to iskoristiti da bi izračunao neto zahtev. Sistem će predložiti šta je potrebno nabaviti na osnovu činjenica a ne na bazi nagađanja. Takođe, usled stalnih promena koje diktira dinamično tržište, sistem pruža fleksibilnost u pogledu usvajanja novih i modifikacije postojećih proizvodnih postupaka i tehnologija, a da pri tom ne dođe do zastoja u procesu proizvodnje.

Business Central (NAV) je moguće implementirati bez zastoja u postojećem proizvodnom procesu. Početak rada sa osnovnim modulom za proizvodnju pružiće vam momentalnu korist a njegova ukupna korisnost se može povećati implementacijama u više faza u kojima bi se postepeno uključivali dodatni moduli za proizvodnju (MRP i MPC) ili razvijali novi moduli u zavisnosti od zahteva koje vaše poslovanje postavlja pred vas.

Jednostavno upravljanje radnim nalozima i proizvodnim sastavnicama.

Automatski ili manuelni proces planiranja.

Grafički prikaz za brzo uočavanje problema i rešavanje uskih grla pre nego što dovedu do zastoja proizvodnje.

Jasan uvid u proces proizvodnje koji je u toku.

Business Central (NAV) Proizvodnja pruža jasne i precizne informacije o proizvodnji pružajući uvide koji su istovremeno ažurni i pouzdani.

DELATNOSTI

Servis

Vaš servis vam pomaže da uspostavite dugoročne odnose sa vašim kupcima.

Business Central (NAV) Servis povećava profitabilnosti kroz pružanje vrhunske usluge, zbog toga što pruža tačne i ažurne informacije koje vam omogućavaju da kontrolišete troškove, organizujete raspoložive resurse u cilju visoke efikasnosti i pružite bolju uslugu.

Business Central (NAV) Servis predstavlja poslovno rešenje koje pruža kompletan uvid i pomoć u organizovanju širokog spektra usluga koje pružate.

Funkcionalnosti koje vam stoje na raspolaganju:

Kompletna istorija svakog artikla koji je servisiran

Ugovori sa kupcima

Zamenski artikli

Dnevni izveštaj o rasporedu servisa

Unos novih servisnih naloga

Automatsko kreiranje ponavljajućih servisnih naloga

Kreiranje ponavljajućih računa

Raspoloživost tehničkog osoblja, sertifikacije i zone servisa

Raspored poslova

Planiranje i raspoređivanje

Upravljanje servisnim ugovorima

Upravljanje servisnim artiklima

Upravljanje servisnim nalozima

Upravljanje servisnim cenama

Nova prilagođena polja i procesi koji su specifični za vaše poslovanje u cilju automatizacije bilo kog servisnog zadatka uz pomoć Business Central (NAV) rapidnog razvojnog okruženja i iskusnog GoPro razvojnog tima.

DELATNOSTI

Maloprodaja

Iako postoji veliki broj različitih zahteva za različite tipove maloprodaje, maloprodajno rešenje pokriva sve aspekte poslovanja u maloprodaji kao i različite oblike maloprodaje:

Šalterska prodaja

Samoposluge

Prodavnice

Pružanje usluga

Maloprodajni deo je u potpunosti integrisan sa Business Central (NAV). Zahvaljujući moćnim funkcionalnostima koje poseduje i mogućnostima da se prilagodi poslovanju, obezbeđuje dodatne funkcionalnosti koje pokrivaju specifičnosti vaših poslovnih procesa

GoPro modul za maloprodaju nudi sve funkcionalnosti koje su potrebne jednoj maloprodaji, što uključuje rad sa šifarnicima, nabavku, prodaju, prenos između lokacija, kraj dana, rad sa eksternim uređajima (fiskalni štampač, barkod skener, elektronske vage), sve zakonske izveštaje kao i izveštaje za analizu poslovanja.

GoPro modul za maloprodaju vam omogućava:

  • Prijem dokumenata iz poslovnog softvera
  • Prijem različitih šifarnika iz poslovnog softvera(proizvodi, cene, atributi)
  • Dvosmerna sinhronizacija podataka o kupcima
  • Automatsko knjiženje pristiglih dokumenata u skladu sa poslovnim softverom
  • Pregled vrednosti zaliha po maloprodajnoj ceni i štampanje potrebne dokumentacije

DELATNOSTI

Inženjering

Obezbeđenje tačnih troškova posla može zahtevati dosta vremena, ali sa Business Central-om (NAV-om) to može biti vrlo efikasno i profitabilno.

Modul Poslovi omogućavaju vam da:

Procenjujete vrednost posla uključujući artikle, resurse i druge troškove.

Vodite detaljan popis svih troškova i faktura za projekat ili posao.

Budete sigurni da su svi relevantni troškovi posla fakturisani.

Postavite rigoroznu kontrolu nad troškovima.

Organizujete sopstvene resurse u cilju veće efikasnosti.

DELATNOSTI

Ostale delatnosti

GoPro je uz pomoć Business Central (NAV) doneo velike koristi kompanijama u različitim granama industrije, poboljšavajući njihov cash flow, produktivnost i profitabilnost.

Njegov širok spektar mogućnosti koji se sreće u brojnim aplikativnim područjima, često predstavlja mudar izbor za mnoge kompanije.

Startujući od velikog broja već razvijenih funkcionalnosti, Business Central (NAV) rapidno razvojno okruženje i naš razvojni tim, mogu u kratkom roku prilagoditi Business Central (NAV) kako bi izašli u susret jedinstvenim zahtevima specifičnim za vaše poslovanje.

Naravno, najvažniji deo procesa jeste razumevanje vaših ciljeva i potreba. Pozovite GoPro kako bismo vam detaljnije obrazložili da li je Business Central (NAV) pravo rešenje za vas.

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?