ANDROID OS

NAV OnTheGo

NAV OnTheGo je Android OS mobilna aplikacija namenjena komercijalistima za potrebe rada na terenu.

Optimizovana je za rad na tablet uređajima i zajedno sa uređajem predstavlja glavno sredstvo rada komercijaliste. Korisnicima omogućava pristup i rad sa podacima iz Dynamics NAV ERP sistema na lak, efikasan način, prilagođen zahtevima dinamičnog terenskog rada.

Glavne osobine NAV OnTheGo aplikacije su:

-Lakoća i brzina rada
-Obilje opcija
-Online/offline način rada

Zahvaljujući brojnim optimizacijama aplikacija nudi mnoštvo opcija zadržavajući zavidnu brzinu rada. Razmena podataka sa centralom je takođe optimizovana, tako da se i veće količine podataka razmenjuju za relativno kratko vreme. Offline način rada korisniku pruža mogućnost rada sa aplikacijom čak i kad ne postoji pristup mreži. Naravno, korisnik neće biti u stanju da razmenjuje bilo kakve podatke sa centralom, ali će moći pravovremeno da ih unese u aplikaciju i da ih pošalje po uspostavljanju veze.

KORISTI

NAV OnTheGo mobilna prodaja

NAV OnTheGo je Android OS mobilna aplikacija namenjena komercijalistima za potrebe rada na terenu.

Optimizovana je za rad na tablet uređajima i zajedno sa uređajem predstavlja glavno sredstvo rada komercijaliste. Korisnicima omogućava pristup i rad sa podacima iz Dynamics NAV ERP sistema na lak, efikasan način, prilagođen zahtevima dinamičnog terenskog rada.
Glavne osobine NAV OnTheGo aplikacije su: lakoća i brzina rada, obilje opcija i online/offline način rada. Zahvaljujući brojnim optimizacijama aplikacija nudi mnoštvo opcija zadržavajući zavidnu brzinu rada. Razmena podataka sa centralom je takođe optimizovana, tako da se i veće količine podataka razmenjuju za relativno kratko vreme.
Offline način rada korisniku pruža mogućnost rada sa aplikacijom čak i kad ne postoji pristup mreži. Naravno, korisnik neće biti u stanju da razmenjuje bilo kakve podatke sa centralom, ali će moći pravovremeno da ih unese u aplikaciju i da ih pošalje po uspostavljanju veze.

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?