Warehouse Management System

Microsoft Dynamics NAV (Navision) predstavlja najrasprostranjenije i najkvalitetnije svetsko ERP (Enterprise Resource Planing) rešenje u domenu malih i srednjih preduzeća, sa svojih 110.000 implementacija na svim kontinentima.

Kao jedan od neodvojivih delova NAV sistema, ističe se i modul za upravljanje skladištem, WMS (Warehouse Management System) modul, koji zajedno sa ostalim funkcionalnostima čini jedinstven integralni informacioni sistem.

Zahvaljujući povezanosti i integrisanosti sa ostalim delovima ERP sistema, finansijski i WMS tokovi nisu odvojeni u sistemu, već međusobno komuniciraju i oslanjaju se na praktične i pouzdane razmene podataka.

Male margine i visoki troškovi robe na skladištu čine kontrolu troškova i efikasnost krucijalnim odrednicama, naročito za male i srednje distributerske kompanije koje sebi ne mogu da priušte greške u poslovanju. Ipak, previše distributera se i dalje miri sa manuelnim procesima, zakasnelim informacijama, pometnjom u magacinu, nabavkom na bazi intuicije, greškama u skladištenju i opadajućim profitom koji ih tera da se grčevito bore za svoj opstanak.

Go to top