WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

GoPro WMS Magacin, a ne lavirint

Vrhunsko i fleksibilno poslovno rešenje za upravljanje skladištem.

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) predstavlja najrasprostranjenije i najkvalitetnije svetsko ERP (Enterprise Resource Planing) rešenje u domenu malih i srednjih preduzeća, sa svojih 110.000 implementacija na svim kontinentima. Kao jedan od neodvojivih delova Business Central (NAV) sistema, ističe se i modul za upravljanje skladištem, WMS (Warehouse Management System) modul, koji zajedno sa ostalim funkcionalnostima čini jedinstven integralni informacioni sistem.

Zahvaljujući povezanosti i integrisanosti sa ostalim delovima ERP sistema, finansijski i WMS tokovi nisu odvojeni u sistemu, već međusobno komuniciraju i oslanjaju se na praktične i pouzdane razmene podataka. Male margine i visoki troškovi robe na skladištu čine kontrolu troškova i efikasnost krucijalnim odrednicama, naročito za male i srednje distributerske kompanije koje sebi ne mogu da priušte greške u poslovanju. Ipak, previše distributera se i dalje miri sa manuelnim procesima, zakasnelim informacijama, pometnjom u magacinu, nabavkom na bazi intuicije, greškama u skladištenju i opadajućim profitom koji ih tera da se grčevito bore za svoj opstanak.

UBRZAJTE SVOJE POSLOVANJE DANAS

WMS (Warehouse Management System) modul olakšava i ubrzava rad

WMS (Warehouse Management System) modul, zajedno sa ostalim funkcionalnostima čini jedinstven integralni informacioni sistem.

KORISTI

Koristi za poslovanje

Aplikacija je razvijena sa ciljem da zaposlenima u magacinu olakša i ubrza svakodnevne aktivnosti, a menadžmentu omogući detaljno praćenje i standardizaciju rada zaposlenih. Zaposlenima u magacinu se mogućnost greške ograničava i svodi na minimum.

Kompanije koje se bave distribucijom ili veleprodajom i žele da isplivaju na vrh današnjeg kompetitivnog i turbulentnog poslovnog okruženja, da uhvate nove prilike i ostvare uspeh, značajno mogu profitirati od upotrebe jednog ovakvog sistema koji im može pomoći da:

 • Preuzmu kontrolu nad svojim skladištem i maksimiziraju njegovu vrednost.
 • Eliminišu manuelne procese i tokove magacinskih operacija sa brzim, tačnim ispunjenjem plana koje sprečava penale za nepridržavanje ugovorenog.
 • Integrišu označavanje i transport u procese izdvajanja/pakovanja i fakturisanja, čak i kod više skladišta.
 • Osposobe svoje zaposlene da uštede vreme, smanje troškove i povećaju zadovoljstvo klijenata.
 • Mapiraju predmete na skladišnim lokacijama tako da automatski upućuju na njih zaposlene u magacinu tokom procesa skladištenja i izdvajanja.
 • Optimizuju skladišni prostor i pojednostave izdvajanje robe sa jasnim razumevanjem koji se magacin najbrže kreće.
 • Usklade sa klijentima ili maloprodajama zahteve za identifikaciju specifičnih proizvoda i porudžbina, praćenje, etiketiranje ili standardizovanje i mapiranje podataka praćenja direktno u EDI dokumenta (dokumenta za elektronsku razmenu podataka).
 • Isprate efikasnost cross docking-a (direktnog premeštanja robe sa prijemne zone u zonu za isporuku) i drop-shipment-a (direktne isporuke bez skladištenja).
 • Smanje skupljanje i ostale troškove prenosa sa preciznim praćenjem skladištenja, čvrstom kontrolom i aktuelnim podacima za finalne odluke o zalihama.
 • Povežu podatke o skladištima za višeskladišne prostore i eliminišu nepotrebne nestanke zaliha, koordiniraju sigurnosne zalihe i popunjenost, kao i transportuju robu sa finansijski najisplativijih lokacija, deleći fakture ukoliko je potrebno.
 • Održavaju precizne i tačne podatke o skladištu i ažuriraju ih učestalo pomoću mobilnih uređaja.

Kompanija GoPro, sertifikovani Microsoft partner u domenu implementacije poslovnih softverskih rešenja, u svom portfoliu klijenata ima značajna imena u domenu distribucije i veleprodaje. Kako bi olakšali rad svojih klijenata u upravljanju skladištem, nastala je GoPro WMS aplikacija, za hand held (mobilne) uređaje (Windows Mobile i Windows CE), potpuno integrisana sa Business Central (NAV) sistemom i njegovim WMS modulom.

Aplikacija je razvijena sa ciljem da zaposlenima u magacinu olakša i ubrza svakodnevne aktivnosti, a menadžmentu omogući detaljno praćenje i standardizaciju rada zaposlenih. Zaposlenima u magacinu se mogućnost greške ograničava i svodi na minimum.

FUNKCIONALNOSTI

Podržane funkcionalnosti

 • Obrada i knjiženje magacinskih prijemnica.
 • Obrada i knjiženje magacinskih isporuka.
 • Obrada i registracija izdvajanja.
 • Obrada i registracija Skladištenja.
 • Obrada nabavnih/prodajnih porudžbenica (za sisteme koji ne koriste WMS modul).
 • Rad sa brojevima serija i serijskim brojevima (praćenje artikala).
 • Kreiranje i knjiženje i premeštanje robe u okviru magacina.
 • Uvid u stanje artikla po magacinima/regalima u okviru magacina.
 • Kreiranje popisne liste (mogućnost rada online/offline).
 • Kreiranje prodajnih ponuda.
 • Kreiranje i obrada naloga za prenos (prenos artikala između dva magacina).
 • Evidentiranje novih barkodova.
 • Evidentiranje količina u različitim jedinicama mere.
 • Provere cena (prodajnih/maloprodajnih).

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?