Metodologija implementacije

GoPro se ne bavi samo implementacijom novih aplikacija, mi rešavamo poslovne probleme. Naš fokus je na rešavanju poslovnih pitanja koja i najviš¡e stvaraju potrebu za uvođenjem novog sistema. Uspešnost projekta zavisi od kvaliteta planiranja i analize.

Mi primenjujemo Microsoft Sure Step metodologiju sa sledećim fazama:

Faza analize

U ovoj fazi, detaljno se analizira trenutno stanje poslovanja klijenta i postavljaju se ciljevi. Definišu se dugoročni i kratkoročni ciljevi a zadaci se dodeljuju članovima tima. Vrši se prikupljanje podataka i zahteva za izveštavanjem i projektuje buduće stanje poslovanja klijenta.

Glavni rezultat ove faze jeste Dokument funkcionalnih potreba i Plan projekta. Ovi dokumenti određuju pristup projektu, članove tima i njihove odgovornosti, ciljeve projekta i načine na koji će se ti ciljevi ostvariti. Potvrda i prihvatanje ovih dokumenata garantuje odlične rezultate i zadovoljstvo klijenta. Kvalitet faze analize je u direktnoj proporciji sa kvalitetom čitavog projekta.

Faza razvoja

Prilagođavanje proširuje funkcionalnosti izvan njihovih standardnih out-of-the-box okvira. Tokom godina, GoPro je razvio brojna prilagođena rešenja i proizvode, koji predstavljaju široku bazu znanja i informacija, što omogućava GoPro-u da smanji vreme isporuke i osigura kvalitet finalnog proizvoda.

Faza razvoja započinje sa definisanjem krajnjih korisnika i tehničke specifikacije dizajna a završava se prilagođavanjem aplikacije, razvojem i testiranjem. U zajedničkom dizajnu aplikacije, specijalisti za aplikaciju zajedno sa ključnim korisnicima zajedno razvijaju buduće funkcionalnosti i tok poslovnih procesa. Postojeći podaci se konvertuju za integraciju i upotrebu u novom sistemu.

Faza obuke

Obuka je veoma važna faza čiji se značaj često zanemaruje. Nezavisne studije pokazuju da mnoge kompanije nisu svesne punog potencijala svojih investicija zbog toga što nisu uspele da pruže svojim zaposlenim adekvatnu obuku. Da bi što više izašao u susret različitim potrebama svojih klijentata, GoPro nudi obuku na lokaciji klijenata za sve aplikacije koje implementira.

Faza primene

Faza primene se realizuje u bliskom kontaktu sa zaposlenima klijenta. Ova faza je veoma važna, zbog toga što se rezultati zajedničkog rada sada testiraju u realnom poslovnom okruženju. Sve kritične funkcije je potrebno detaljno testirati pre nego što se uključe u realan poslovni tok. Faza primene zaključuje aktivni proces implementacije. Nakon uspešnog završetka razvoja sistema, organizuje se post implementacioni nadzor, kako bi se merile performanse, posmatrali rezultati i fino štelovali dugoročno postavljeni ciljevi. Ovim se uspostavlja baza za dalja unapređenja do sada implementiranog sistema.

Faza podrške

Stalna podrška treba da predstavlja sastavni deo bilo kog sveobuhvatnog rešenja. GoPro blisko sarađuje sa svojim klijentima kako bi obezbedio sveobuhvatni program podrške koji zadovoljava njihove različite potrebe. Ponuđene opcije uključuju podršku na licu mesta, telefonsku podršku, podršku na daljinu (putem remote pristupa) i e-mail podršku.

Go to top