Kompanija GoPro je krajem 2010. godine završila prvu implementaciju ShakeSpeare DMS i BPM aplikacije u kompaniji Bambi-Banat a.d.

Zbog veličine kompanije odlučeno je da se startuje sa pilot projektom u sektoru Obezbeđenja kvaliteta (Quality Assurance) kao mestu gde će digitalizacija dokumenata i poslovnih procesa pružiti pravu sliku o koristima koji se postižu implementacijom ShakeSpeare-a.

Implementacija je obuhvatala DMS i BPM module uz istovremeni rad 20 licenciranih korisnika. Kao dodata vrednost projektu, omogućen je i pristup aplikaciji putem web interfejsa i na taj način povezane su organizacione jedinice iz Beograda i Vršca sa centralom u Požarevcu.

Nakon probnog perioda rada, očekuje se implementacija ShakeSpeare-a na celu kompaniju.