Microsoft Dynamics NAV Akademija 2012, treća po redu, se ove godine održava na inicijativu dva vodeća Microsoft Dynamics NAV partnera – kompanije NPS i GoPro u saradnji i uz podršku Microsoft Srbija i Fakulteta Organizacionih Nauka – FON, koji u okviru nastave na osnovnim studijama realizuje radionice kroz koje studenti dobijaju osnovna znanja o ERP rešenju MS Dynamics NAV.

Još 2004. godine, Microsoft i FON su potpisali Memorandum o razumevanju čija je svrha postavljanje okvira međunarodne saradnje u oblastima koje su od obostranog interesa.

KO SU POLAZNICI I KAKO SE PRIJAVITI?

Ciljna grupa polaznika NAV Akademije su apsolventi,  polaznici master studija i studenti završne godine, koji svoju budućnost žele da grade kroz sticanja novih znanja i veština, potpomognutih najsavremenijim tehnologijama i poslovno-informacionim rešenjima.

Podršku selekciji kadrova pružiće FONIS i Centar za razvoj karijere FON. Motivaciono pismo i CV potrebno je poslati do 28.09.2012. na mail adresu: navakademija@fonis.rs , kako bi se do 03.10.2012 obavila prva selekcija i broj prijava sveo na 30 potencijalnih polaznika.

Stručna komisija, koju će činiti predstavnici NPS i GoPro, će potom, u drugom krugu, do 05.10.2012. odabrati konačnih 20 polaznika Microsoft Dynamics Akademije 2012.

MESTO ODRŽAVANJA I AGENDA AKADEMIJE?

Microsoft Dynamics NAV Akademija 2012 održava se u periodu 08.10.2012. – 02.11.2012. i trajaće ukupno 10 radnih dana. Mesto održavanja je edukativni centar kompanije Microsoft u ul. Španskih boraca 3/III u Beogradu.

Predavači, Microsoft Dynamics NAV partneri, će kroz praktične primere i demonstracije polaznicima pružiti znanja iz sledećih oblasti:

  • Uvodne napomene, ‘Interface’ i ‘Trade’,
  • Finansije,
  • Upravljanje zalihama i proizvodnjom,
  • ‘Development’,
  • Odabrana Dynamics poglavlja (Marketing, Prodaja, Servis u Microsoft  Dynamics NAV i/ili Microsoft Dynamics CRM).


ŠTA POSLE AKADEMIJE?

  • Svi kandidati koji uspešno završe Microsoft Dynamics NAV akademiju dobiće odgovarajuću potvrdu – diplomu.
  • Kompanija Microsoft će svim učesnicima koji u periodu od 6 meseci nakon završetka NAV Akademije uspešno polože prvi, bilo koji od ispita za NAV sertifikaciju, u potpunosti refundirati troškove polaganja.
  • Kandidati koji uspešno završe obuku i čiji potencijal bude adekvatan i prepoznatljiv, dobiće priliku da svoju profesionalnu karijeru započnu (nastave) radeći na poslovima implementacije poslovnog rešenja Microsoft Dynamics NAV.