GoPro je od Privredne komore Srbije dobio Sertifikat „Excellent SME“ Srbija koji olakšava selekciju, odnosno procenu validnosti informacija o kompanijama.

Online sertifikat „Excellent SME“ je nov pristup „oglašavanja s kredibilnošću“. Sva uspešna srpska srednja, mala i mikro preduzeća koja žele da svoje rezultate i poslovnu uspešnost pokažu potencijalnim partnerima i kupcima mogu se prijaviti za ocenu i ukoliko ispunjavaju kriterijume za dobijanje sertifikata, a kredibilnost garantuju izdavač PKS, bonitetna kuća „Coface“ Srbija i priznata „SafeSigned“ tehnologija.

  • Da godišnji promet preduzeća bude minimum 4 miliona dinara.
  • Dobijanje bonitetne ocene i izveštaju bonitetne kuće „Coface“ Srbija
  • Ocena platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem

Metodologija ocenjivanja je međunarodno priznata i uporediva za preduzeća iz brojnih država sveta u skladu sa Basel II.

Punovažnost sertifikata se zasniva na stalnom monitoringu kompanije u budućem period