Šta je to Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) predstavlja sistem rešenja koja se koriste za prikupljanje informacija iz različitih tipova podataka.

Izveštavanje je fundamentalni deo BI u čijem fokusu jeste vizuelizaciju podataka iz njihovih osnovnih prikaza u smislu numeričkih, tabelarnih i grafičkih prikaza.

BI se odnosi na tehnologiju, primenu i praksu prikupljanja, integracije, analize i prezentacije poslovnih informacija. Dakle, radi se o veštini prikupljanja podataka sa više izvora podataka, analiziranje istih i pripreme izveštaja za krajnjeg korisnika izveštaja i to na način da izveštaj bude razumljivi i pogodan za dalju upotrebu i analizu.

Izveštavanje je fundamentalni deo BI u čijem fokusu jeste vizuelizaciju podataka iz njihovih osnovnih prikaza u smislu numeričkih, tabelarnih i grafičkih prikaza. Vizualizacija u kontekstu izveštavanja jeste grafički prikaz, čiji je cilj precizan prikaz informacija u obliku i formi koja je krajnjem korisniku razumljiva. U prošlosti, vizualizacije kreirane za potrebe izveštavanja su bile statične, što je dalje značilo da promena podataka nije imala efekat na promenu vizualizacije odnosno nije postojala aktivna veza između podataka i vizualizacije. Kako su se poslovne potrebe menjale vremenom, došlo je i do razvoja načina izveštavanja. U današnjem poslovnom svetu, koji se brzo menja, krajnji korisnici izveštaja imaju sve izraženiju potrebu za interaktivnošću vizualizacija kako bi vreme potrebno za donošenje odluka na osnovu informacija iz izveštaja bilo što kraće.

Zašto Business Intelligence izveštavanje?

Glavna razlika između klasičnog izveštavanja i BI izveštavanja se pre svega ogleda u različitoj nameni i efektu koji proizvode:

– Standardno izveštavanje daje prikaz dešavanja u prethodnom periodu i status do trenutka kreiranja izveštaja. Česta je pojava da je standardnim izveštavanjem obuhvaćen samo jedan set podataka;
– BI izveštavanje pruža mogućnost uvida u razloge dešavanja događaja i smernice kako poboljšati poslovanje u budućnosti. Često se koristi više setova podataka pa BI omogućava sagledavanje veza između podataka koje ranije nisu uočene.

Za standardne izveštaje se često koriste isti formati. To omogućava da se osobe koje koriste ove izveštaje naviknu na njihov prikaz i samim tim da odmah uoče informacije koje su im potrebne što dalje znači da nema utroška vremena i truda na razumevanju novog formata izveštaja. Ovakav način izveštavanja se, na prvi pogled, čini potpuno prihvatljivim. Međutim, kako se uslovi i ciljevi poslovanja menjaju a sa njima i podaci koji se koriste za izveštavanje, način izveštavanja se mora menjati u skladu sa tim promenama. Možda će biti potrebno načiniti izmene na postojećem formatu izveštaja a često i kreirati potpuno novi izveštaj. U nekim softverima za izveštavanje, formati mogu biti ograničeni na skup predefinisanih šablona. To dalje znači da je krajnji korisnik u obavezi da se obrati svom IT odeljenju ili odeljenja podrške softvera za izveštavanje kako bi dobili novu formu izveštaja. Ovo je ograničenje koje može biti skupo i može otežati reakciju kompanije na potrebe svojih klijenata i tržišta.

BI alati su, s druge strane, osmišljeni na takav način da podrazumevaju agilnost i fleksibilnost. Ceo proces dobijanja uvida iz poslovnih podataka zavisi od toga da korisnici mogu koristiti različite setove podataka na različite i ad hoc načine. BI alati olakšavaju korisnicima koji sa bazičnim IT znanjem, da postavljaju različite upite i da odmah dobiju smislene odgovore i prikaze što dalje značajno ubrzava donošenje odluka i drastično skraćuje vreme reakcije na poslovne promene.

Kako integrisati BI izveštavanje u poslovanje?

Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenje vam daje mogućnost da imate kompleksan skup podataka na jednom mestu a Business Intelligence rešenje Vam može pomoći da to bogatstvo podataka iskoristite u njihvom punom potencijalu. GoPro, kao Microsoft Gold partner, je razvio rešenje za izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenje koje obezbeđuje detaljne analize i izveštaje, dashboarde, scorecarde, praćenje ključnih indikatora performansi (KPI) kako bi kompanijama pružili mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje. Kako je to ostvarivo? Upravo kroz tačno i svrsishodno izveštavanje što BI izveštaji u svojoj suštini već sadrže. Kao takvi utiču na donošenje kvalitetnijih odluka uz mnogo manji utrošak najvrednijeg resursa – vremena. Kvalitet BI izveštaja se ogleda u tome što, pored tačnosti, imaju dodatnu vrednost a to je maksimalan fokus krajnjeg korisnika na ono što je u tom trenutku važno – tokovi gotovine, profitabilnost, analize zaliha ili bilo koji drugi pokazatelj kvaliteta poslovanja koji se prikazuje u realnom vremenu. Još jedna velika prednost BI izveštavanja u odnosu na standardno jeste mogućnost da izveštaje i analize kreirate upravo po vašim željama, navikama koju u stopu prati i mogućnost modifikacije izveštaja i analiza na način na koji je potrebno u datom trenutku. Uz ovakvu fleksibilnost BI izveštavanje daje mogućnost automatizacije tokova izveštavanja a samim tim i značajno manji utrošak vremena.

GoPro poslovno izveštavanje dodatnu dimenziju uštede vremena pruža kroz činjenicu da se za kreiranje svojih analiza i izveštaja koristi Microsoft Excel, softver na koji je većina zaposlenih već naviknuta i već ga koristi u svom radu. Izbor rešenja GoPro poslovno izveštavanje pruža fleksibilnosti poslovanja kompanije kroz dostupnost kreiranih izveštaja i analiza online preko web browsera odnosno putem Microsoft SharePoint-a, a tako fleksibilno i pouzdano rešenje predstavlja jedinstveno, centralno skladište za sve podatke, analize i izveštaje.