Kompanija GoPro uzela je učešće na „Future is NOW“ konferenciji održanoj 19. i 20. novembra 2020. godine. Future is NOW je profesionalno iskustvo posvećeno korporativnim inovacijama i IT trendovima koje pomaže kompanijama da uspešno izađu iz krize nastale zbog COVID-a.

Na konferenciji je bilo preko 1000 učesnika iz celog regiona, kao i preko 50 govornika iz raznih kompanija. Jedan od govornika bio je i Petar Miljković (GoPro, CEO). Učestvovao je na panelu „Business Intelligence: Solutions for better crisis management“.