Optimizacija performansi Dynamics NAV baza podataka

Bilo da imate problem sa performansama vaše Dynamics NAV instalacije ili samo želite da vaš sistem radi bolje, mi smo tu da pomognemo.

Mi imamo višegodišnje iskustvo u radu i optimizaciji Dynamics NAV-a i SQL server-a. GoPro eksperti su do sada uradili više optimizacija na NAV implementacijama koje su među najvećim u regionu.

Nudimo vam sledeće:

  • Praćenje i analiza performansi - Postavićemo praćenja relevantnih sistemskih parametara i pratiti upotrebu baze podataka u predefinisanom vremenskom periodu. Na osnovu rezultata praćenja možemo kreirati izveštaje koji pokazuju uska grla i ukazuju na kritične oblasti za optimizaciju.
  • Saveti za unapređenje software-a i hardware-a - možemo predložiti unapređenje postojećeg hardware-a i software-a. To može biti od promene postavke i parametara sistema do nabavke nove opreme.
  • Podešavanje performansi i optimizacija - detaljno ispitivanje svih kritičnih procesa, praćenje koda i fino podešavanje. Koriste se sve metode poboljšanja performansi od optimizacije indeksa do ponovnog pisanja koda.
  • Održavanje sistema - postavljamo sistemske obrade za održavanje sistema kako bi baza uvek bila u optimalnom stanju.
Go to top