GOPRO USLUGE

Optimizacija performansi Business Central (NAV) baza podataka

Bilo da imate problem sa performansama vaše Business Central (NAV) instalacije ili samo želite da vaš sistem radi bolje, mi smo tu da pomognemo.

Mi imamo višegodišnje iskustvo u radu i optimizaciji Business Central-a (NAV-a) i SQL server-a. GoPro eksperti su do sada uradili više optimizacija na Business Central (NAV) implementacijama koje su među najvećim u regionu.

Praćenje i analiza performansi

Postavićemo praćenja relevantnih sistemskih parametara i pratiti upotrebu baze podataka u predefinisanom vremenskom periodu. Na osnovu rezultata praćenja možemo kreirati izveštaje koji pokazuju uska grla i ukazuju na kritične oblasti za optimizaciju.

Saveti za unapređenje software-a i hardware-a

Možemo predložiti unapređenje postojećeg hardware-a i software-a. To može biti od promene postavke i parametara sistema do nabavke nove opreme.

Podešavanje performansi i optimizacija

Detaljno ispitivanje svih kritičnih procesa, praćenje koda i fino podešavanje. Koriste se sve metode poboljšanja performansi od optimizacije indeksa do ponovnog pisanja koda.

Održavanje sistema

Postavljamo sistemske obrade za održavanje sistema kako bi baza uvek bila u optimalnom stanju.

METODOLOGIJA

Šta je Microsoft SureStep metodologija?

IMPLEMENTACIJA

Tok implementacije rešenja po Microsoft SureStep metodologiji

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?