Od 26.05. do 27.05.2011 u Beogradu, održan je drugi po redu ABBYY Effective Business Day u Azzaro Business Club-u

Kao jedan od organizatora i učesnika prezentacije, GoPro je predstavio Primer dobre prase implementacije ShakeSpeare Document Management System-a u Kompaniji BAMBI

Effective Business Day je otvorio gospodin Nebojša Vasiljević, Pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo u Sektoru za informatičko društvo

Po ugledu na zemlje okruženja, i Srbija je donela Zakon o elektronskom dokumentu. Publikovan je u Službenom Glasniku Republike Srbije 51/09 od 4.07.2009.

Elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku.

Ako je propisom utvrđen pismeni oblik kao uslov punovažnosti pravnog akta, pravnog posla ili druge pravne radnje, odgovarajući elektronski dokument potpisuje se kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Jedno od najvažnijih pitanja koje se tretira u Zakonu je i izrada elektronskog dokumenta. U tom smislu, definiše se da se elektronski dokument izrađuje primenom bilo koje dostupne i upotrebljive informaciono-komunikacione tehnologije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Elektronski dokument koji predstavlja arhivsku građu izrađuje se u standardizovanim formatima koji zadovoljavaju potrebe trajnog arhiviranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska građa.

Dobro organizovani poslovni procesi, rešavanje problema obimne dokumentacije u papirnom obliku, odlično upravljanje dokumentima i njihovo brzo procesiranje su teme koje su obuhvaćene ABBYY Effective Business Day-em.

Elektronsko poslovanje je danas osnov i standard za efikasno funkcionisanje svake institucije ili kompanije.Primenom savremenih tehnologija elektronske obrade podataka, osim konkurentne prednosti, kompanijama se omogućava da kroz brz protok informacija, bržu evidenciju i uštedu u resursima, bolje upravljaju svojim poslovanjem, što čini osnovu za veću profitabilnost.

Prvi dan bio je posvećen ABBYY partnerima i potencijalnim partnerima u regionu, koji su imali prilike da se upoznaju sa ABBYY proizvodima i rešenjima, partnerskom politikom i opcijama saradnje. Abbyy EDB posetili su gosti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Drugog dana, prezentatori iz renomiranih kompanija su gostima, potencijalnim korisnicima, prezentovali svoja rešenja i primere dobre prakse, i potrudili se da na konkretnim primerima pokažu da investiranje u nove tehnologije predstavlja deo dugoročne strategije održivosti kompanija, jer se njihovom primenom povećavaju profit i performanse poslovanja.