Treći po redu Međunarodni poslovni forum, ABBYY Effective Business Day, kompanije ABBYY, održan je 01. juna 2012. godine u Beogradu.

Kao i proteklih godina, organizator ovog događaja je glavni ABBYY distributer za region, kompanija “Žejn” sa sedištem u Sloveniji.

Azzaro Business Club je ugostio predstavnike renomiranih kompanija i ABBYY partnera u regionu. Beograd je ponovo bio domaćin ovog tradicionalnog događaja na kome su prezentovana savremena rešenja i tehnologije u oblasti elektronskog poslovanja i upravljanja dokumentima. Kroz primere dobre prakse, učesnici su mogli da sagledaju sve benefite primenjenih rešenja i čuju iskustva kompanija u regionu.

Teme ovogodišnjeg ABBYY Effective Business Daya su bile:

  • Rešavanje problema obimne dokumentacije u papirnom obliku
  • Odlično upravljanje dokumentima i njihovo brzo procesiranje kroz dobro organizovane poslovne procese
  • Izvori finansiranja inovativnih projekata i start up kompanija.

Od 28. Do 31. Maja, održan je ABBYY Partners Meeting – Sertifikacija i obuka ABBYY partnera i potencijalnih partnera u regionu, koja je učesnicima pružila napredna znanja u oblasti korišćenja OCR i ICR tehnologija i razvojnih alata.

01.juna, medjunarodni forum ABBYY Effective Business Day, obuhvatio je ABBYY prezentacije rešenja i tehnologije, iskustva partnera u njihovoj primeni i značajnije referentne projekte.  . Poslovnu delegaciju kompanije ABBYY činili su zaposleni TOP managementa kompanije, što je ovom događaju dalo poseban značaj.

Kompanija Žejn iz Slovenije , gen.distributer ABBYYja i suorganizator događaja, prezentovao je dobre primere iz prakse realizovane u našem regionu.

Podršku celokupnom događaju dao je i Inovacioni fond, koji je učesnicima objasnio uslove i načine finansiranja inovativnih projekata i ideja, što bi u velikoj meri trebalo da olakša i ubrza razvoj srpskih firmi.