Svakodnevno upravljanje deviznim kursevima za više valuta i prilagođavanje istih Vam može oduzeti mnogo vremena i podložno je ljudskim greškama.

Uobičajeni koraci su traženje zvanične kursne liste Narodne banke Srbije i zatim ručno unošenje podataka u Microsoft Dynamics 365 Business Central. U slušaju grešaka prilikom unosa podataka, potrebno je dosta vremena za pronalazak i ispravljanje istih.

Za unos partnerskih bankovnih računa u Microsoft Dynamics 365 Business Central za nove partnere ili unošenje promena za postojeće partnere potrebno je samo par koraka i ručni unos za svakog pojedinačno.

Za svakog partnera potrebno je pretražiti jedinstveni registar računa na sajtu Narodne banke Srbije i uneti podatke u sistem za izabranog partnera.

Naša aplikacija se oslanja na web uslugu Narodne banke Srbije kako bi ažurirala sve kursne liste koje Narodna banka Srbije objavljuje.

Screenshot (GoPro integracija sa Narodnom bankom Srbije)

Prednosti i funkcionalnosti:

  • Štedi vreme i uklanja mogućnost ljudskih grešaka
  • Možete sve to uraditi u okviru Microsoft Dynamics 365 Business Central-a
  • Jednostavan korisnički interfejs koji Vam daje mogućnost odabira tipa podataka koje želite da preuzmete
  • Mogućnost uvoza podataka partnera (ime kompanije, adresa, grad, država (region), poštanski broj…)
  • Mogućnost uvoza bankovnih računa za jednog ili više partnera

Preuzmite aplikaciju potpuno besplatno na AppSource-u.