Digitalna transformacija se može definisati kao korišćenje digitalnih tehnologija na inovativan način kako bi se poboljšao biznis model, stvorile nove prilike za rast i povećao kvalitet proizvoda i usluga. Međutim, neke kompanije još uvek nisu sigurne koji je adekvatan način za pristupanje istoj, zbog toga su konferencije kao što je DigiTrans od presudnog značaja.

GoPro je kao platinum sponzor podržao DigiTrans konferenciju održanu 2. novembra 2023. godine u Edukativnom centru u Novom Sadu. Ideja ove konferencije jeste da pruži podršku preduzetnicima, zanatlijama, malim i srednjim firmama u sticanju znanja i veština za uspešno upravljanje poslovanjem i pripremi ih za sve izazove današnjeg vremena i brzih promena. DigiTrans, kako organizatori kažu, predstavlja početak putovanja koje ima za cilj da probudi svest o digitalnoj transformaciji i pruži konkretne korake kako da je ostvarite.

Kroz seriju edukativnih sesija, svi prisutni bili su u prilici da prepoznaju načine za unapređenje poslovanja spram potreba kompanije i kao glavni cilj, postignu veću efikasnost u svom poslovanju. Jedan od predavača bio je i Darko Bogojević (GoPro, Business Development Manager) koji je zajedno sa koleginicom Biljanom Milijić (GoPro, Small Business and Payroll Product Manager) govorio o prednostima Business Central-a za mali biznis.

Business Central za mali biznis je stvoren kao odgovor na potrebu za novom vrstom poslovnog sistema i načina postavljanja i podešavanja koja ima smisla za male firme. Prepoznali smo da postoje mala preduzeća koja mogu da imaju velike koristi od moćnog sistema kao što je Microsoft Dynamics 365 Business Central, ali im nije potrebno preobimno izveštavanje i podešavanje namenjeno većim, kompleksnijim kompanijama.

Ova mala preduzeća su snalažljiva, prilagodljiva i bez velike administracije i kao takva imaće koristi od brzog, pristupačnog uvođenja jednog ovakvog sistema. Potrebni su im plan uvođenja sistema, uputstva i alati kako bi mogli nesmetano da koriste sistem i vide korist koju donosi. Business Central za mali biznis je podržan višegodišnjim iskustvom kompanije GoPro i u potpunosti prilagođen potrebama malih, rastućih firmi.

Želite da saznate više o Business Central-u za mali biznis?

Ukoliko želite da saznate na koji način Business Central za mali biznis može pomoći vašem biznisu posetite sajt malibiznis.gopro.rs.