Ukoliko je u vašem fokusu maloprodaja, verovatno ste upoznati sa regulativama oko fiskalizacije i potrebom da se uskladite sa Poreskom upravom. Srećom, postoje dve GoPro aplikacije koje vam mogu olakšati ovaj proces: Serbian Retail i Serbian Fiscalization.

Serbian Retail je online ekstenzija dizajnirana da pokrije sve funkcionalnosti maloprodajnog POS-a u Microsoft Dynamics 365 Business Central okruženju. Ova aplikacija omogućava evidenciju transakcija na prodajnom mestu, kupovinu, vraćanje robe i prenos iz veleprodaje u maloprodaju. Brz unos transakcija je omogućen na nalogu koji je specijalno prilagođen potrebama maloprodaje. Prihvaćeno je plaćanje gotovinom, karticama, avansom, čekovima, poklon karticama, karticama lojalnosti i preko bankovnih računa. Možete kombinovati više načina plaćanja na jednom maloprodajnom nalogu, a svaka prodajna lokacija je povezana sa grupom maloprodajnih cena, tako da je moguće lako održavati više od jednog maloprodajnog cenovnika.

Sa druge strane, Serbian Fiscalization je aplikacija koja je u potpunosti integrisana sa Microsoft Dynamics 365 Business Central-om i Serbian Retail aplikacijom (GoPro) kako bi se osigurala usklađenost sa srpskim fiskalnim propisima. Ova aplikacija omogućava integraciju sa ESIR-om i LPFR-om prilikom kreiranja prodajnih naloga i povrata u Business Central-u i obezbeđuje da se računi štampaju u skladu sa srpskom zakonskom regulativom i zahtevima Poreske uprave. Proces je potpuno automatizovan i radi u pozadini, a online komunikacija između maloprodaje i Poreske uprave vrši se preko ESIR-a i LPFR-a.

Da bi se koristila aplikacija Serbian Fiscalization, preduslov je da kompanije prvo podnesu zahtev za važeći sigurnosni element na sajtu Poreske uprave Srbije. Nakon odobrenja, sertifikat se može preuzeti elektronski i koristiti za podešavanje ESIR-a. Za svaku prodaju ili vraćanja robe u Dynamics 365 Business Central-u, aplikaciji šalje podatke o transakciji ka Poreskoj upravi, nakon provere od strane Poreske uprave fiskalizovani podaci i URL se vraćaju u Business Central. Praćenje fiskalizacije i obrada grešaka omogućena je kroz log fiskalizacije.
Sa novim propisima fiskalizacije postoji potreba i da se fiskalizuju računi koji nisu maloprodajni, sa našom aplikacijom je i to moguće.

Obe aplikacije, Serbian Retail i Serbian Fiscalization, dizajnirane su da pojednostave proces maloprodaje za poslovanje u Srbiji. Automatizacijom procesa fiskalizacije i pružanjem integrisanog maloprodajnog POS sistema, ove aplikacije mogu pomoći kompanijama da uštede vreme i budu 100% usklađeni sa važećim propisima.

GoPro je do sada objavio 17 aplikacija na AppSource-u. Sve aplikacije možete pogledati na linku.