Od 01.07.2013. GoPro se nalazi na novoj adresi.

Naša nova adresa je:

Prve pruge 27c, Zemun, Beograd.
Telefoni: 011/ 319-0439, 319-3069