Da li poslujete u Srbiji?
Naša aplikacija za lokalizaciju vam omogućava da vaše poslovanje u Srbiji bude usklađeno sa zakonskom regulativom uz poštovanje međunarodnih standarada i dobre poslovne prakse.

Lokalizacija uključuje poboljšanja standarda Microsoft Dynamics 365 Business Central-a i sadrži skup funkcionalnosti koje se bave trenutnim srpskim lokalnim regulatornim i statutarnim zakonima.

Pogodnosti koje dobijate korišćenjem naše aplikacije:

  • Regulatorni zahtevi – poreski izveštaji i drugi zahtevi uslovljeni zakonskom regulativom.
  • Zahtevi nacionalnih standarda – prilagođavanje međunarodnih stadnarda lokalnom tržištu.
  • Tržišni zahtevi – korisni za produktivnost poslovnih procesa u zemlji i time daju vrednost vašem poslovanju, ali nisu potrebni iz regulatorne prespektive već su deo dobre poslovne prakse.
Screenshot iz aplikacije
Screenshot iz aplikacije

Microsoft Dynamics 365 Business Central predstavlja najnoviji Microsoft ERP sistem. Business Central nudi novu vrednost kroz integraciju sa drugim Microsoft servisima online, uključujući Office 365 i može se prilagoditi ili proširiti za specifične potrebe industrije sa PowerApps, Microsoftom Flow i Power BI-om. Ovaj ERP sistem predstavlja jedinstveno, zaokruženo rešenje za upravljanje finansijama, operacijama, prodajom i kupcima, skladištima i proizvodnjom kao i priliku za lak prelazak sa programa za računovodstvo i zastarelih ERP sistema.

Suština je da uz Business Central imamo priliku da istovremeno:

  • Koristimo prednosti ERP sistema koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji.
  • Olakšamo korisnicima posao time što se nalaze u veoma poznatom, intuitivnom okruženju koje daje osećaj kao da ste u Office paketu.
  • Imamo veliku prednost u odnosu na konkurenciju zbog efikasnijeg i bržeg poslovanja.

Saznajte na koji način naša aplikacija može doprineti Vašem poslovanju klikom na link.