Zaposleni su ključ našeg uspeha. Njihove ideje, kreativnost i znanje nam pomažu da stvorimo i održimo poverenje naših klijenata. Podržavamo ih i negujemo kroz: ciljani, prilagođeni profesionalni razvoj, dobru ravnotežu između poslovnog i privatnog života i korporativnu kulturu zasnovanu na uzajamnom poštovanju.

Heartcount nam omogućava da kroz nedeljne ankete podstaknemo ljude da kažu šta misle i kako se osećaju i pomaže da unapredimo radno okruženje u našoj kompaniji.

Engagement rate veći od 60%, prisustvo Webinarima, sjajne sporedne akcije kojima dodatno angažujemo naše ljude su samo neke od stvari koje su pomogle GoPro-u da postane jedna od top 5 kompanija koje koriste Heartcount!

Heartcount je alat koji meri zadovoljstvo na poslu na novi, bolji način. To je alat za praćenje blagostanja zaposlenih, rezultata i odnosa (lični razvoj, odnos prema kompaniji, odnos sa kolegama i menadžmentom, merenje produktivnosti i efikasnosti, merenje zadovoljstva poslom) koji utiču na sreću na poslu.